Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

Wszyscy jesteśmy różni i wszyscy jesteśmy jednakowo ważni! Kwiecień to miesiąc poświęcony zwiększaniu świadomości na temat autyzmu, który wpływa na odmienny od typowego sposobu odbierania świata za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Osoby ze spektrum autyzmu odbierają wiele bodźców intensywniej od swoich rówieśników. Są przez to bardziej wrażliwi np. na dźwięki, oświetlenie, dotyk, fakturę oraz temperaturę i wiele innych. Autyzm to zespół cech, które utrudniają budowanie relacji z innymi i sprawiają, że ludziom trudniej jest odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych. Autyzm powoduje trudności zarówno w kontaktach społecznych, jak i w uczeniu się oraz postrzeganiu otoczenia. Warto słuchać i próbować zrozumieć perspektywę osoby z autyzmem, akceptując jej doświadczenia i uczucia bez oceniania i krytykowania. Ważne jest wspieranie w sytuacjach stresujących, okazywanie cierpliwości i tworzenie spokojnego i przewidywalnego otoczenia. W naszym przedszkolu na znak solidarności i wsparcia obowiązywał niebieski strój, a także zostały zorganizowane ,,Niebieskie Igrzyska", w których przedszkolaki współpracowały i komunikowały się między sobą, z szacunkiem i uwagą.