Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

OŚWIADCZENIA_DLA_RODZICÓW.pdf

Zgoda_na_objęcie_dziecka_pomoca_psychologiczno-pedagogiczną.pdf

Zgoda_na_przetważanie_wizerunku_dziecka.pdf

OGÓLNA_KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf

ZGODA_RODZICÓW_-_LEKCJA_RELIGII.pdf

ZGODA_NA_POMIAR_TEMPERATURY_PP8.pdf

ZAŁĄCZNIKI_DO_PROCEDURY_ODBIERANIA_DZIECKA_PP8.pdf