Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYŻYWIENIE OD 1 LIPCA 2022R.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolina od 1 lipca 2022 r. wysokość opłaty za wyżywienie wynosić będzie 12 zł za dzień, w tym:

  • śniadanie - 3 zł
  • obiad - 6 zł
  • podwieczorek - 3 zł

ZARZĄDZENIE_-_WYSOKOŚĆ_OPŁATY_ZA_WYŻYWIENIE.pdf

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

Wysokość stawki żywieniowej kształtuje się w zależności od cen artykułów na rynku żywieniowym.

Wysokości kwoty za wyzywienie jest ustalana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolina i jest jednakowa we wszystkich przedszkolach naszego miasta .

Obecnie wynosi 10,00 złotych za 3 posiłki: 2,50 śniadanie i 2,50 zł podwieczorek; 5.00 zł obiad.

Odpłatność za przedszkole pobierana jest przez intendenta w holu przedszkola od 8-15 go dnia każdego miesiąca lub na konta.

Rezygnacja z przedszkole następuje w formie pisemnej do dyrektora w terminie do końca danego miesiąca przez naliczeniem opłaty stałej za przedszkole za kolejny miesiąc.

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE DZIECKA - 42 ZŁ

PZU_OFERTA_UBEZPIECZENIA_2022_2023.pdf

OWU_NNW_PZU_Edukacja_od_21.05.2022.pdf