Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

W przedszkolu naszym wiodącą metodąpracy z dziećmi  jest system Edukaja przez Ruch,jest to system terapii i kształcenia wykorzystujący w swojej metodzie naturalny ruch dziecka.bardzo ważną rolę odgrywa muzyka która pomaga i ułatwia wykonywanie działań.W tym miesiącu wykonaliśmy wiele ciekawych prac plastycznych,które dały mozliwość dpskonalić swoją wiedze matematyczną,przyrodniczą.