Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 "PLASTUŚ" w Garwolinie

przyjęty na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 28 września 2023

pdfRegulamin_Rady_Rodziców_2023

 

Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 "Plastuś" w Garwolinie z dnia 14 września 2022 roku

Statut_PP8__2022.pdf

 

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

System wspierania dziecka i pomocy psychologiczno_pedagogicznej 2023

 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 8 "PLASTUŚ"

System bezpieczeństwa PP8 2023

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA "PLASTUŚ"

Koncepcja pracy przedszkola 2023_2024

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU "PLASTUŚ"

Procedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_z_załącznikami_2022.pdf

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 8 ”PLASTUŚ”
W GARWOLINIEW TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

Instrukcja_Bezpieczeństwa.pdf

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PROCEDURA_KORZYSTANIA_Z_SYSTEMU_iPrzedszkole.pdf

 

STANDARDY I POLITYKA OCHRONY DZIECI W PRZEDSZKOLU

pdfWersja_dla_rodziców_dzieci_w_przedszkolu_SOM.

pdfSTANDARDY_I_POLITYKA_OCHRONY_DZIECI.