Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

 • Przedszkole współpracuje z PPSSE w Garwolinie poprzez realizowanie programu ‘Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie ,‘Brońmy się przed kleszczmi wszystkimi sposobami’, cykliczny udział przedszkola w Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu
 • Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Garwolinie- coroczne spotkania z policjantem –zapoznanie z zawodem policjanta, pogadanki o bezpiecznym zachowaniu w miejscach publicznych, o udziale w ruchu drogowym, pomoc i reagowanie podczas otrzymania niebezpiecznych informacji mailowych
 • Współpraca z Zespołem Szkól nr 2 w Garwolinie – coroczna organizacja Dnia Sportu, Dziecięcego Maratonu w obiektach sportowych szkoły, prowadzenie zabaw ruchowych przez nauczycieli wychowania fizycznego ze szkoły i młodzież szkolną ,udział dzieci w cyklicznych piknikach ‘Czas na zdrowie’ organizowanych na terenie szkoły przez pracowników szkoły, udział uczniów szkoły fryzjerskiej w przedszkolnych Dniach Dziecka, pieczenie pierników z uczniami szkoły gastronomicznej, zwiedzanie warsztatów szkolnych –zapoznanie z ciekawymi zawodami 
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 im. J.Korczaka- zwiedzanie pomieszczeń szkoły przez przyszłych uczniów zbieranie informacji od nauczycieli o losach naszych absolwentów- kronika przedszkola
 • Współpraca z Miejską Biblioteką poprzez udział dzieci w cyklicznych spotkaniach z bibliotekarzami w bibliotece i w przedszkolu, prezentowanie prac plastycznych w budynku biblioteki, udział w programie ‘Mała książka wielki człowiek- teatrzyk kamishibai, udział przedszkolaków w konkursie ‘Obwoluta do książki ‘
 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną poprzez spotkania z bibliotekarzami w przedszkolu ,realizacja cyklów-ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom, Światowy Dzień Książki. W roku 2018 i 2019 wspólnie uczestniczyliśmy w projekcie Mazowieckiej Akademii Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, dotyczącym rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i nauczycieli świadomość i ekspresja kulturalna 
 • Współpraca z Zarządem ogrodów działkowych ‘Wiaterk’- udział dzieci i nauczycieli w dekorowaniu domu działkowca z okazji ich święta, dostarczenie możliwości zwiedzania i obserwowania pracy działkowców ,przez cały rok, prezentowanie okazów warzyw i owoców na terenie przedszkola,
 • Współpraca z Centrum Sportu i Kultury poprzez udostępnienie przedszkolu możliwości codziennego korzystania z boiska ‘Orlik’ , co roku udział przedszkolaków w Miejskiej Spartakiadzie Przedszkolaków ,udział dzieci w przedstawieniach teatralnych ,kinowych organizowanych w sali kinowej, w zwiedzaniu pomieszczeń basenu miejskiego ,udział dzieci w przeglądach piosenki ‘Małe Nutki’
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna – wspólny plan działań, pomoc w diagnozowaniu dzieci, zatrudnienie psychologa z poradni w wymiarze 2 godzin tygodniowo w przedszkolu, udział psychologów, logopedy w organizowanych szkoleniach –pogadankach dla rodziców ,
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez udział w akcji ‘Szlachetna paczka’ ,wymiana informacji dotyczącej sytuacji wychowanków, systematyczne przekazywanie informacji telefonicznych o zachowaniu dzieci objętych pomocą MOPS, wizyty asystentów rodziny  w przedszkolu, objęcie dofinansowaniem wyżywienie dzieci,
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy- umożliwienie odbycia praktyk zawodowych dla bezrobotnych ,, pozyskanie kwoty 8 400 złotych na szkolenia języka angielskiego dla dwóch nauczycieli z naszego przedszkola, ogłoszenia o zatrudnieniu nauczycieli,
 • Współpraca z firmą ’Ekolider’ udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta ’Młodzi liderzy powiatowej ekologii’ , udział pracowników w pokazach segregacji śmieci 
 • Współpraca z Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej ‘Synthesis’ poprzez organizowanie bezpłatnych szkoleń na terenie naszego przedszkola dla nauczycieli naszego przedszkola i z terenu miasta i gminy Garwolin w latach 2016-2019,dotyczące systemu Edukacja przez Ruch- 
 • Współpraca z Polskim Komitetem Światowej Organizacji Wychowania przedszkolnego -propagowanie idei OMEP na tablicy rodziców, prowadzenie warsztatów z członkami stowarzyszenia,
 • Współpraca z Pracownią Pedagogiczną im. prof. Ryszarda Więckowskiego – udział nauczycieli w corocznych konferencjach systemu Edukacja Przez Ruch ,pozyskanie certyfikatu przedszkola pracującego systemem EPR w Polsce, prezentowanie efektów prac przedszkolaków w formie impresji plastycznych przez twórczynie systemu Panią Dorotę Dziamską, udział dyrektora w Laboratoriach szkoleniowych dla trenerów systemu
 • Współpraca z Polskim Centrum Orgiami i Kołem pasjonatów techniki Origami ’Wir” w Warszawie- cykliczny udział w organizowanych szkoleniach dla nauczycieli , spotkaniach trenerów orgiami
 • Współpraca z Przedszkolem ‘Leśne skrzaty ‘ w Michałówce poprzez wspólne szkolenia – KORP ,EPR, wspólne wyjazdy
 • Współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 59 w Warszawie poprzez prowadzenie i udział nauczycieli z terenu dzielnicy Ochota w szkoleniach EPR w latach 2017-2019-
 • Współpraca z Publicznym Przedszkolem w Maciejowicach poprzez prowadzenie cyklów warsztatów Edukacja przez Ruch w latach 2015-2018
 • Współpraca z Przedszkolem nr 1 ‘Bajka’- udział w szkoleniach rad pedagogicznych i udział nauczycieli w szkoleniach EPR w latach 2018/2019
 • Współpraca z firmami Zeller Plastic Polska , firma Ochnik –pozyskiwanie funduszy na cele przedszkola prezentowanie prac plastycznych ,ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci na terenie zakładów