Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

Publiczne Przedszkole Nr 8 ‘Plastuś’ to placówka oświatowa, która powstała 1 września 1984 roku na osiedlu mieszkaniowym Stacyjna w Garwolinie. Początkowo dzieci podzielone na grupy przebywały w salach budynku Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 7 w Garwolinie. Oficjalne otwarcie przedszkola odbyło się dnia 11 stycznia 1985 roku i przedszkole objęło swoją opieką 100 dzieci. Przedszkole mieści się w budynku piętrowym, wolnostojącym i posiada sześć sal zajęć, szatnię, pokój terapii, pomieszczenia szatni, magazynu, zaplecze kuchenne, trzy windy towarowe oraz duży plac zabaw dla dzieci z dostępem do boiska ‘Orlik’.

W dniu 4 października 1994 roku przedszkole w drodze konkursu społeczności przedszkolnej otrzymało nazwę ‘Plastuś’, a dnia 27 stycznia 2014 roku Rada Miasta Garwolina podjęła Uchwałę nr LV/256/2014 w sprawie nadania oficjalnej nazwy przedszkola z okazji XXX placówki. Przedszkole posiada swoje logo, hymn i statuetkę ‘Przyjaciel Przedszkola’, którą honorujemy ważne dla przedszkola osoby, instytucje i sponsorów.

Od 1996 roku, w wyniku systemowej decentralizacji oświaty, organem prowadzącym przedszkole stał się samorząd miasta Garwolina. Przedszkole zyskało właściciela troszczącego się o potrzeby przedszkola. Oto przykłady dokonanych remontów podwyższających standard i warunki przebywania dzieci oraz przykłady rozbudowy infrastruktury przedszkola;

 • w 1998 r. wymiana stolarki okiennej w budynku przedszkola, wymieniono drzwi wejściowe do budynku,
 • w 2000 r. wykonano przebudowę i remont klatki schodowej ,
 • w 2002r. wykonano gruntowny remont pomieszczeń kuchni ,łazienek,
 • w 2002 r. przeprowadzono prace malarskie w korytarzach i w holu na piętrze budynku,
 • w 2011r. zaadoptowano pomieszczenia po mieszkaniu lokatorskim na cele przedszkola, powstała sala terapii,
 • w 2011 r. przebudowano taras i schody przedszkola od strony placu zabaw,
 • w 2012 r. przeprowadzono malowanie pomieszczeń kuchni,
 • w 2012 r. dokonano wymiany podłóg w pokojach administracji ,
 • w 2013 r. wykonano malowanie dwóch sal na parterze budynku,
 • w 2014 r. odbył się remont podłóg w dwóch salach i w korytarzu na piętrze,
 • w 2014 r. wykonano docieplenie i elewację budynku ,
 • w 2015 r. wykonano remont podłóg w dwóch kolejnych salach zajęć na parterze,
 • w 2015 r. przeprowadzono prace remontowo –modernizacyjne w pomieszczeniach kuchni i zaplecza na parterze budynku,
 • w 2016 r. wykonano docieplenie połaci dachowej oraz wykonanie pokrycia papą termozgrzewalna dachu budynku,
 • w 2017 r. wykonano prace remontowe w pomieszczeniach przedszkola oraz wymianę części wewnętrznych drzwi,
 • w 2017 r. przeprowadzono prace remontowe celem uzyskania kolejnej sali zajęć,
 • w 2018 r. remont polegający na przebiciu się przez ścianę i połączenie pomieszczenia magazynowego i stworzenie Sali terapii logopedycznej oraz sali terapii integracji sensorycznej, zakup wyposażenia – podwiesia i sprzętu do terapii SI
 • w 2020 r. inwestycja-wykonanie instalacji oddymienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego

Lepsze warunki przyczyniają się do podwyższenia standardu pracy, bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli i pracowników w przedszkolu.

Misją Publicznego Przedszkola Nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie jest założenie, iż ,,Przedszkole daje fundament na którym oprze się przyszłość edukacyjna dzieci”. Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia. Sprzyja temu pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole nasze jest miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego sprawując funkcję wspomagającą, doradczą w wychowaniu i nauczaniu. Zapewniamy opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i tolerancji, stosujemy zajęcia wychowawcze i edukacyjne do możliwości dzieci, umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej w tym technikami origami, muzycznej, promujemy zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, współpracujemy z rodzicami, uwzględnimy ich potrzeby i oczekiwania, zgodnie z nowym rozporządzeniem o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci   i kompensujemy braki rozwojowe prowadząc zajęcia wyrównawcze i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Działania nauczycieli są skuteczne dzięki wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Przedszkole nasze jest 18 placówką w Polsce realizującą założenia systemu Edukacja Przez Ruch i techniki origami. Jest to główna metoda pracy w naszym przedszkolu. Podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

W roku 2018 na Ogólnopolskim Kongresie Systemu EPR w Warszawie, przedszkole otrzymało certyfikat przedszkola procującego systemem EDUKACJA PRZEZ RUCH jako 4 przedszkole w Polsce . Jesteśmy przedszkolem propagującym metodę Edukacja Przez Ruch. Organizujemy od 10 lat cykle szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół ‘EPR i Origami w Edukacji ‘współpracując z Pracownią Pedagogiczną im. prof Ryszarda Więckowskiego z Poznania .W przedszkolu działa koło origami „Zaczarowane kółeczko”, prowadzimy więc z dziećmi zajęcia tą techniką.

Stosujemy elementy dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogikę zabawy, elementy terapii integracji sensorycznej oraz aktywne słuchanie muzyki klasycznej Batti Strauss dające możliwość tańca oraz gry na instrumentach perkusyjnych, program SUM-selektywne uczestnictwo w mediach, program profilaktyki logopedycznej.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców i wszystkich pracowników, przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Przedszkole podejmuje wiele działań profilaktycznych, prozdrowotnych mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci np. realizowany program ‘Bezpieczne przedszkole’ oraz program profilaktyki społecznej ‘Trzy kroki w przyszłość dziecka’ w ramach programu Przedszkolak-Krok – Drugi. Bardzo dbamy o zdrowe, smaczne, zrównoważone posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Dzieci i nauczyciele biorą udział w programach ogólnopolskich i o mniejszym zasięgu jak: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” – akcja promująca zdrowie i prawidłowe odżywianie dzieci, Fundacja ’Kultury Świata’- edukacja globalna, ’Bezpieczne przedszkole”- akcja promująca bezpieczeństwo, „ Czyste powietrze wokół nas”, ‘Nie pal przy mnie’- programy prozdrowotne PSSE, Przegląd piosenki o zdrowiu, ‘’Góra grosza’, ‘Szlachetna paczka’, ‘Dni origami’ - promujemy technikę origami jako narzędzie systemu EPR..

Dzięki pozyskanym grantom oświatowym Miasta Garwolina podnosimy poziom i różnorodność zajęć z dziećmi ;

 • „Muzyka nie tylko tańcem malowana – taniec i gra na instrumentach -2016/2017 r.
 • ’Gimnastyka Smyka ciała i języka’- zajęcia logopedyczne i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej-2017/ 2018 r.
 • Z matematyką problemów nie mamy- odkrywamy ,przekształcamy i działamy’ zajęcia w formie zabaw matematycznych rozwijających logiczne myślenie- 2019 rok
 • ‘Muzyka jest w nas’- zajęcia rytmiczne w formie zabaw muzycznych ,tanecznych- 2020 rok
 • ‘Tańcząc gramy i śpiewamy ‘ zajęcia rytmiczne w formie zabaw muzycznych ,tanecznych 2020/2021

Warto podkreślić, iż przedszkole ma własne ceremoniały i tradycje w postaci licznych corocznych uroczystości jednoczących środowisko przedszkolne jak: Jasełka, Jasełka dla emerytowanych pracowników przedszkola i sponsorów, Teatr Rodziców ,Teatr Personelu z okazji Dnia Dziecka, Spotkania z działkowcami ogrodu ‘Wiaterek’, Dni wspólnoty europejskiej, Dni Sportu i Maraton przedszkolaków na terenie stadionu pobliskiej szkoły średniej czy ‘Coroczne spotkania z Absolwentami przedszkola’.

Rodzice naszego przedszkola współuczestniczą w życiu placówki poprzez udział w różnych formach szkoleń ,warsztatów pt..’Świadomy Rodzic’, tworzą teatr dla dzieci. Tradycją jest organizacja Bali Charytatywnych na rzecz przedszkola przez Radę Rodziców, było ich siedem.

Przedszkole otrzymało tytuł MEN’ Przedszkole w Ruchu’ oraz tytuł ‘Przedszkole z Pasją’-Oficyny MM, i ’Bezpieczne przedszkole’. Certyfikat ‘Zdrowo-Sportowo’ ,certyfikat przedszkola pracującego systemem Edukacja Przez Ruch .Braliśmy udział w Programie 'Wielkie dzieła małych rąk' TVP1 w odcinku NR 45

 

foto 255 4092PLASTEK